Honda Miimo maairobots op sportvelden

De Honda Miimo robotmaaier is de perfecte oplossing voor het maaien van sportvelden. Miimo spaart u immers tijd en werk. Na installatie zorgt hij voor een prachtig gemaaid veld, elke dag opnieuw gedurende het hele maaiseizoen.

Gemeenten

Veel gemeenten onderhouden momenteel nog de sportvelden. Een grote kostenpost. Daarnaast zijn milieu en de omgevingswet belangrijke onderwerpen. De Miimo kan er voor zorgen dat de velden perfect gemaaid zijn, maar deze robot zorgt er ook voor dat de kostenpost maaien lager wordt en u als gemeente ook milieuvriendelijker bent en aan de nieuwe omgevingswet denkt.

Sportclubs

Elke sportclub met een groen natuurgrasveld zit in een spagaat: zo min mogelijk kosten houden en tevens een perfect gemaaid veld hebben. De Miimo heeft de perfecte balans hierin gevonden: het is goedkoper dan bijvoorbeeld een kooimaaier of een andere machine en het gras heeft continu dezelfde lengte. Bovendien is de robot ook nog eens onderhouds- en milieuvriendelijk.

Fieldmanagement

Voor bedrijven die sportvelden onderhouden is de Miimo perfect. Het scheelt tijd, aanschaf- en onderhoudskosten en de robot is bovenal erg milieuvriendelijk. Met de Miimo draagt u als fieldmanagementbedrijf bij aan een schoner milieu, terwijl de velden er alsnog uitstekend bijliggen. Een perfecte toevoeging in het kader van de CO2-prestatieladder.

Gemeenten

Veel gemeenten onderhouden momenteel nog de sportvelden. Een grote kostenpost. Daarnaast zijn milieu en de omgevingswet belangrijke onderwerpen. De Miimo kan er voor zorgen dat de velden perfect gemaaid zijn, maar deze robot zorgt er ook voor dat de kostenpost maaien lager wordt en u als gemeente ook milieuvriendelijker bent en aan de nieuwe omgevingswet denkt.

  • Omgevingswet

Met het oog op de omgevingswet van 2021 is de maairobot ideaal, aangezien een van de mogelijke doelen uit de handreiking ‘Sport bewegen en omgevingswet’ van de Vereniging Sport en gemeenten de multifunctionaliteit van sportvelden een belangrijk punt is.

Optimaal gebruik sportvelden
Er ontstaat namelijk een probleem als grasvelden intensief gebruikt worden. Het gras groeit natuurlijk door, maar er is minder tijd om het gras te maaien. Dan is een maairobot ideaal: die kan zo ingesteld worden, dat de robot rijdt wanneer de sportvelden niet in gebruik zijn. En mocht er ineens toch een activiteit zijn, dan kunnen de draaiuren van de robot makkelijk veranderd worden. De meeste velden worden juist ’s nachts niet gebruikt, wat met de robot natuurlijk ideaal is. Omdat de robot stil is, kan de robot ’s nachts rijden. Iets wat met een andere maaier uiteraard onmogelijk is.

Minder geluids- en stankoverlast
De stilte en het gemis van de uitlaatgassen hebben nog een extra voordeel: minder geluids- en stankoverlast rondom de sportvelden. Uiteraard valt dit goed in te passen in het thema ‘gezondheid’ uit de omgevingswet. De leefbaarheid rondom de sportvelden wordt dus met een maairobot bevorderd.

Milieuvriendelijk

Het terugdringen van milieuvervuiling is steeds belangrijker geworden. De grasmaaiers met motoren veroorzaken een enorme vervuiling aan uitlaatgassen, doordat deze op fossiele brandstoffen rijden. De robots daarentegen stoten, doordat ze elektriciteit rijden, geen CO2 of andere uitlaatgassen uit. Door het gebruik van groene stroom of zonnepanelen kunt u het nog milieuvriendelijker maken.

Daarnaast hoeft er minder bemest te worden en zijn er minder bestrijdingsmiddelen nodig, uiteraard is dat beter voor het milieu én het kost ook nog eens minder. De eerdergenoemde stilte en het gemis van de uitlaatgassen hebben nog een extra voordeel: minder geluids- en stankoverlast rondom de sportvelden, wat de leefbaarheid rondom de sportvelden verhoogt.

Kostenbesparend en onderhoudsvriendelijk
De kosten van het maaien van grasvelden zijn hoog. Niet alleen de manuren, maar ook het onderhoud aan de machine kost veel geld. De robot heeft veel minder onderhoud nodig en werkt geheel zelfstandig. En er zijn geen manuren nodig om het veld te maaien. Het schoonmaken van de robot gaat ook erg eenvoudig. Doordat de Miimo waterdicht is, kan deze makkelijk afgespoten worden.

Schenk Tuinmachines kan u vanaf de installatie ontzorgen: wij regelen de volledige installatie. Het enige waarvoor gezorgd dient te worden is een stroompunt binnen 10 meter van het basisstation. Op een sportveld is de positie van het laadstation essentieel. Met de Honda Miimo heeft u vele mogelijkheden om de robots veilig op te laden buiten het zicht van bezoekers van het sportpark. Nadat de robots zijn geïnstalleerd is het voor de gebruiker vrij gemakkelijk de instellingen aan te passen. Ook bij het onderhoud van de robots kan Schenk Tuinmachines ontlasten. Voor meer informatie: neem contact met ons op.

Daarnaast is het door het mulchsysteem ook minder nodig om te bemesten en te verticuteren. Dit scheelt ook weer tijd én geld. Wilt u meer informatie over het speciale mulchsysteem?


Kwalitatief beter veld
De maairobot kan dag en nacht maaien en daardoor is de maaifrequentie hoger. Samen met het speciale mulchsysteem biedt dit meerdere voordelen. Allereerst heeft het gras steeds dezelfde graslengte, omdat steeds maar kleine stukjes gras afgemaaid worden. Gras tot aan de enkels is met deze robot dus verleden tijd.

Ten tweede zorgt het afsnijden van die kleine stukken gras ervoor dat er geen grote resten gras blijven liggen. Een traditionele maaier kan ruggen met oud gras produceren, wat tot gladde zones kan leiden waardoor sporters sneller uitglijden. Bovendien zal het teveel aan maaisel het gras bedekken, waardoor de laag verstikt kan raken of zelfs kan afsterven. Bij de robotmaaier is dat niet het geval, de stukjes gras zorgen juist voor een natuurlijke bemesting.

Bovendien zorgt het mulchen er ook voor dat het veld voller wordt. Een vol grasveld is belangrijk: het ziet er niet alleen mooier en groener uit, ook ontstaan er minder oneffenheden, omdat het gras zich meer en dieper in de grond hecht. Na bijvoorbeeld een sliding tijdens een voetbalwedstrijd ontstaan er dus minder snel grote gaten en ook dat draagt bij aan het voorkomen van blessures.

Het continue maaien zorgt er ook voor dat onkruid veel minder kans krijgt.  Zodat er minder bestrijdingsmiddelen gebruikt hoeft te worden.

Met name het mulchsysteem zorgt dus voor een reeks voordelen

Sportclubs

Elke sportclub met een groen natuurgrasveld zit in een spagaat: zo min mogelijk kosten houden en tevens een perfect gemaaid veld hebben. De Miimo heeft de perfecte balans hierin gevonden: het is goedkoper dan bijvoorbeeld een kooimaaier of een andere machine en het gras heeft continu dezelfde lengte. Bovendien is de robot ook nog eens onderhouds- en milieuvriendelijk.

Kwalitatief beter veld
De maairobot kan dag en nacht maaien en daardoor is de maaifrequentie hoger. Samen met het speciale mulchsysteem biedt dit meerdere voordelen. Allereerst heeft het gras steeds dezelfde graslengte, omdat steeds maar kleine stukjes gras afgemaaid worden. Gras tot aan de enkels is met deze robot dus verleden tijd.

Ten tweede zorgt het afsnijden van die kleine stukken gras ervoor dat er geen grote resten gras blijven liggen. Een traditionele maaier kan ruggen met oud gras produceren, wat tot gladde zones kan leiden en sporters sneller uitglijden Bovendien zal het teveel aan maaisel het gras bedekken, waardoor de laag eronder verstikt kan raken of zelfs kan afsterven. Bij de robotmaaier is dat niet het geval, de stukjes gras zorgen juist voor een natuurlijke bemesting.

Bovendien zorgt het mulchen er ook voor dat het veld voller wordt. Een vol grasveld is belangrijk: het ziet er niet alleen mooier en groener uit, ook ontstaan er minder oneffenheden, omdat het gras zich meer en dieper in de grond hecht. Na een sliding ontstaan er dus minder snel grote gaten en ook dat draagt bij aan het voorkomen van blessures.

Het continue maaien zorgt er ook voor dat onkruid veel minder kans krijgt. Bovendien krijgen mollen bijna geen kans om het veld te betreden, iets wat het veld uiteraard ook weer ten goede komt.

Kostenbesparing en onderhoudsvriendelijk
De kosten van het maaien van grasvelden zijn hoog. Als er een bedrijf wordt ingehuurd of in eigen beheer wordt gemaaid lopen de kosten per vereniging hoog op. Niet alleen de manuren, maar ook het onderhoud aan de machine kosten veel geld. De robot heeft veel minder onderhoud nodig en werkt geheel zelfstandig. En er zijn geen manuren nodig om het veld te maaien. Ook het schoonmaken van de robot gaat erg eenvoudig. Doordat de Miimo waterdicht is, kan deze makkelijk afgespoten worden.

Schenk Tuinmachines kan u vanaf de installatie ontzorgen: wij regelen de volledige installatie. Het enige waar u voor dient te zorgen is een stroompunt binnen 10 meter van het basisstation. Op een sportveld is de positie van het laadstation essentieel. Met de Honda Miimo heeft u vele mogelijkheden om de robots veilig op te laden buiten het zicht van bezoekers van het sportpark. Nadat de robots zijn geïnstalleerd is het voor de gebruiker vrij gemakkelijk de instellingen aan te passen. Ook bij het onderhoud van de robots kan Schenk Tuinmachines ontlasten. Voor meer informatie: neem contact met ons op.

Daarnaast hoeft er door het mulchsysteem minder geverticuteerd en minder bemest te worden en onkruid krijgt ook minder kans om te groeien. De Miimo scheelt dus weer tijd én geld.

Milieuvriendelijk

Het terugdringen van milieuvervuiling is steeds belangrijker geworden. De grasmaaiers met motoren veroorzaken een enorme vervuiling aan uitlaatgassen, doordat deze op fossiele brandstoffen rijden. De robots daarentegen stoten, doordat ze elektriciteit rijden, geen CO2 of andere uitlaatgassen uit. Door het gebruik van groene stroom of zonnepanelen kunt u het nog milieuvriendelijker maken.

Daarnaast hoeft er minder bemest te worden en zijn er minder bestrijdingsmiddelen nodig, uiteraard is dat beter voor het milieu én het kost ook nog eens minder. Bovendien is de Miimo stil, wat veel voordelen heeft. Zo kan er bijvoorbeeld ook ’s nachts gereden worden

De stilte en het gemis van de uitlaatgassen hebben nog een extra voordeel: minder geluids- en stankoverlast rondom de sportvelden, wat de leefbaarheid rondom en op de sportvelden verhoogt.

Fieldmanagement

Voor bedrijven die sportvelden onderhouden is de Miimo perfect. Het scheelt tijd, aanschaf en onderhoudskosten en de robot is bovenal erg milieuvriendelijk. Met de Miimo draagt u als fieldmanagementbedrijf bij aan een schoner milieu, terwijl de velden er alsnog uitstekend bijliggen.

Milieuvriendelijk

Het terugdringen van milieuvervuiling en uitstoot van CO2 is steeds belangrijker geworden. De grasmaaiers met motoren veroorzaken een enorme vervuiling aan uitlaatgassen, doordat deze op fossiele brandstoffen rijden. De robots daarentegen stoten, doordat ze elektriciteit rijden, geen CO2 of andere uitlaatgassen uit. Door het gebruik van groene stroom of zonnepanelen kunt u het nog milieuvriendelijker maken.

Daarnaast hoeft er minder bemest te worden en zijn er minder bestrijdingsmiddelen nodig, uiteraard is dat beter voor het milieu én het kost ook nog eens minder. Bovendien is de Miimo stil, wat veel voordelen heeft. Zo kan er bijvoorbeeld ook ’s nachts gereden worden.

De stilte en het gemis van de uitlaatgassen hebben nog een extra voordeel: minder geluids- en stankoverlast rondom de sportvelden, wat de leefbaarheid rondom en op de sportvelden verhoogt.


Kostenbesparend en onderhoudsvriendelijk
De kosten van het maaien van grasvelden zijn hoog. De aanschaf, het onderhoud van de machines, de manuren: Het kost allemaal geld. En aangezien juist maaien regelmatig moet gebeuren, kunnen de kosten voor het maaien erg oplopen. De robot heeft veel minder onderhoud nodig en werkt geheel zelfstandig. En er zijn geen manuren nodig om het veld te maaien. Het schoonmaken van de robot gaat ook erg eenvoudig. Doordat de Miimo waterdicht is, kan deze makkelijk afgespoten worden.

Schenk Tuinmachines kan u vanaf de installatie ontzorgen: wij regelen de volledige installatie. Het enige waar u voor dient te zorgen is een stroompunt binnen 10 meter van het basisstation. Op een sportveld is de positie van het laadstation essentieel. Met de Honda Miimo heeft u vele mogelijkheden om de robots veilig op te laden buiten het zicht van bezoekers van het sportpark. Nadat de robots zijn geïnstalleerd is het voor de gebruiker vrij gemakkelijk de instellingen aan te passen. Ook bij het onderhoud van de robots kan Schenk Tuinmachines ontlasten. Voor meer informatie: neem contact met ons op.

Daarnaast is het door het mulchsysteem ook minder nodig om te bemesten en te verticuteren. Dit scheelt ook weer tijd én geld. Wilt u meer informatie over het speciale mulchsysteem? Klik hier.

Kwalitatief beter veld

De maairobot kan dag en nacht maaien en daardoor is de maaifrequentie hoger. Samen met het speciale mulchsysteem (hyperlink) biedt dit meerdere voordelen. Allereerst heeft het gras steeds dezelfde graslengte, omdat steeds maar kleine stukjes gras afgemaaid worden. Gras tot aan de enkels is met deze robot dus verleden tijd.

Ten tweede zorgt het afsnijden van die kleine stukken gras ervoor dat er geen grote resten gras blijven liggen. Een traditionele maaier kan ruggen met oud gras produceren, wat tot gladde zones kan leiden en sporters sneller uitglijden Bovendien zal het teveel aan maaisel het gras bedekken, waardoor de laag eronder verstikt kan raken of zelfs kan afsterven. Bij de robotmaaier is dat niet het geval, de stukjes gras zorgen juist voor een natuurlijke bemesting.

Bovendien zorgt het mulchen er ook voor dat het veld voller wordt. Een vol grasveld is belangrijk: het ziet er niet alleen mooier en groener uit, ook ontstaan er minder oneffenheden, omdat het gras zich meer en dieper in de grond hecht. Na een sliding ontstaan er dus minder snel grote gaten en ook dat draagt bij aan het voorkomen van blessures.

Het continue maaien zorgt er ook voor dat onkruid veel minder kans krijgt.  Zodat er minder bestrijdingsmiddelen gebruikt hoeft te worden.

Met name het mulchsysteem zorgt dus voor een reeks voordelen.

Mulchen

De Honda Miimo is uitgerust met een “continu maaisysteem” en maait zo 2-3 mm gras per keer. Het wordt zó fijn vermalen dat het als een natuurlijke meststof is en verbetert het de gezondheid en de kwaliteit van het gras. Zo garandeert hij een gezond veld, dat eruitziet als een mooi groen tapijt. En u hoeft het gras dus niet meer op te vangen, en het zal ook niet aan uw schoenen blijven kleven.

Een unieke functie van de Honda Miimo is de ventilator die ingebouwd zit in de messenhouder. De luchtstroom die zo ontstaat, “zuigt” het gras als het ware naar de messen. Dit garandeert een mooi maaibeeld. Hij gebruikt – als eerste in de markt – drie duurzame messen die meebuigen wanneer ze harde voorwerpen raken. Zo loop je nooit het gevaar dat er stukken afgebroken mes op het gazon achterblijven. De maaihoogte kan aangepast worden van 20 tot 60 mm afhankelijk van de omstandigheden en de tijd van het jaar.

Antidiefstal

Elke Miimo kan beveiligd worden met een persoonlijke pincode, zodat hij enkel door u gebruikt kan worden. Wanneer hij opgetild wordt, stopt hij met werken en gaat zijn alarm af, totdat u de pincode correct hebt ingevoerd. De door Schenk Tuinmachines geleverde Honda Miimo wordt geleverd met een uniek track and trace systeem dat eventueel gekoppeld kan worden aan een meldkamer.

Bovendien wordt de veiligheid verzekerd door twee “tilsensoren” die geactiveerd worden zodra de robotmaaier de grond verlaat. Bij activatie van deze sensoren wordt hij volledig uitgeschakeld en weerklinkt een alarm. Hij kan dan niet meer gebruikt worden tot de eigenaar de unieke PIN-code invoert. Geheel volgens de nieuwe reglementering betekent dit wanneer het toestel opgetild wordt de messen stoppen met draaien en dat het bij diefstal niet meer kan gebruikt worden.

Navigeren

De Honda Miimo navigeert over het veld dankzij een intelligente combinatie van sturingen, timers en real-time feedback van sensoren. Hij werkt binnen een grensdraad die rond het veld ondergronds wordt geïnstalleerd. De Honda Miimo detecteert het elektronische signaal in de draad en blijft zo binnen het afgebakende gebied, wat zorgt voor verhoogde veiligheid en nauwkeurigheid. Hij werkt op een hoogwaardige lithium-ionbatterij en laadt zichzelf op. Het batterijpeil wordt voortdurend gecontroleerd en – wanneer nodig – keert hij terug naar het laadstation.

Download HIER de brochure over de Honda Miimo 3000
DOWNLOAD